Математика в таблицях. 4 клас. Надія Бакан, Наталя Шост. Вид-во: Богдан.

5320
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B2+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F%D1%85.+4+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.+%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F+%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%2C+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F+%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82.+%D0%92%D0%B8%D0%B4-%D0%B2%D0%BE%3A+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD. - фото 1
199,00 грн
20
39,80 грн
159,20 грн
159,20 грн 20

*може складатися зі всього асортименту сайту

3500 грн

Таблиці з математики для 4 класу — елемент дидактико-методичного комплекту, який рекомендується використовувати на уроках фронтально під час пояснення, закріплення, узагальнення знань, умінь і навичок учнів. Посібник побудовано за принципом доповнення до підручника. Він містить ілюстрований матеріал, що охоплює теми: “Нумерація багатоцифрових чисел”, “Вирази”, “Рівності. Нерівності. Рівняння”, “Задачі”, “Величини”, “Геометричний матеріал” тощо. Запропоновано теоретичний матеріал у вигляді правил, схем, пояснень. Подано зразки розв’язування задач, рівнянь, нерівностей; додавання, віднімання, множення, ділення багатоцифрових чисел; визначення порядку дій у виразах та знаходження їх значень; обчислення площі фігур і т. п. Даний матеріал допоможе вчителеві узагальнити знання учнів, удосконалити й поглибити їх вміння, створити проблемну ситуацію на уроці та організувати пошукову діяльність четвертокласників. Учитель може використовувати таблиці згідно з календарним планом один або декілька разів на певних етапах уроку з огляду на його цілі.

Таблиця 1. Нумерація чисел в межах 1000. Таблиця 2. Нумерація трицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Множення з числами 1 і 0. Таблиця 3. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Усні обчислення. Таблиця 4. Письмове множення та ділення на одноцифрове число. Таблиця 5. Знаходження частини від числа та числа за його частиною. Таблиця 6. Усні обчислення. Складання та розв’язування задач. Таблиця 7. Нумерація чотирицифрових чисел. Таблиця 8. Лічба тисячами. Утворення числа 2000. Таблиця 9. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Таблиця 10. Усні обчислення. Таблиця 11. Нумерація п’ятицифрових чисел. Таблиця 12. Нумерація п’ятицифрових чисел. Порівняння чисел. Таблиця 13. Нумерація шестицифрових чисел. Мільйон. Перетворення іменованих чисел. Таблиця 14. Таблиця розрядів і класів. Нумерація шестицифрових чисел. Таблиця 15. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Таблиця 16. Нумерація шестицифрових чисел. Таблиця 17. Множення і ділення на 10, 100, 1000. Таблиця 18. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Таблиця 19. Складання та розв’язування задач. Таблиця 20. Усні обчислення. Розв’язування задач. Таблиця 21. Збільшення (зменшення) числа у 100 разів. Таблиця 22. Одиниці вимірювання довжини. Таблиця 23. Одиниці вимірювання маси. Таблиця 24. Одиниці вимірювання часу. Таблиця 25. Додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Таблиця 26. Складені задачі, розв’язування яких спирається на правило знаходження невідомого доданка. Таблиця 27. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Таблиця 28. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Таблиця 29. Периметр прямокутної ділянки. Круглі числа. Таблиця 30. Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Таблиця 31. Поняття про швидкість, час, відстань. Таблиця 32. Складені задачі на визначення відстані. Таблиця 33. Дія множення. Закони множення. Таблиця 34. Письмове множення на одноцифрове число. Назви геометричних тіл. Таблиця 35. Множення у випадку кількох нулів у множнику. Таблиця 36. Задачі на спільну роботу. Таблиця 37. Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Таблиця 38. Площа фігури. Одиниці вимірювання площі. Таблиця 39. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Таблиця 40. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі. Таблиця 41. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Таблиця 42. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Таблиця 43. Ділення іменованих чисел. Таблиця 44. Задачі на рух. Таблиця 45. Задачі на зустрічний рух. Таблиця 46. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на спільну роботу. Таблиця 47. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. Таблиця 48. Дроби. Таблиця 49. Порівняння дробів. Таблиця 50. Запис дробу. Таблиця 51. Знаходження дробу від числа. Таблиця 52. Множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Таблиця 53. Знаходження добутку виду 3200 • 30. Таблиця 54. Правило ділення числа на добуток. Таблиця 55. Ділення на двоцифрове число з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Таблиця 56. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Таблиця 57. Ділення з остачею. Порівняння задач на пропорційне ділення. Таблиця 58. Задачі на рух. Таблиця 59. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Таблиця 60. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Таблиця 61. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Таблиця 62. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Таблиця 63. Множення іменованих чисел на двоцифрове число. Таблиця 64. Розв’язування та порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Таблиця 65. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Таблиця 66. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1467 • 503. Таблиця 67. Ділення на двоцифрове число без остачі і з остачею. Поняття про середнє арифметичне. Таблиця 68. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення). Таблиця 69. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Таблиця 70. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Таблиця 71. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Таблиця 72. Розв’язування нерівностей. Розв’язування задачі трьома способами. Таблиця 73. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Таблиця 74. Різні випадки ділення на двоцифрове число. Задачі з буквеними даними. Таблиця 75. Ділення іменованих чисел на двоцифрове число. Таблиця 76. Міри часу. Таблиця 77. Міри часу. Таблиця 78. Лінійні метричні міри. Одиниці площі. Одиниці маси. Таблиця 79. Дії додавання і віднімання. Таблиця 80. Дії множення і ділення.

Таблиці з математики для 4 класу — елемент дидактико-методичного комплекту, який рекомендується використовувати на уроках фронтально під час пояснення, закріплення, узагальнення знань, умінь і навичок учнів. Посібник побудовано за принципом доповнення до підручника. Він містить ілюстрований матеріал, що охоплює теми: “Нумерація багатоцифрових чисел”, “Вирази”, “Рівності. Нерівності. Рівняння”, “Задачі”, “Величини”, “Геометричний матеріал” тощо. Запропоновано теоретичний матеріал у вигляді правил, схем, пояснень. Подано зразки розв’язування задач, рівнянь, нерівностей; додавання, віднімання, множення, ділення багатоцифрових чисел; визначення порядку дій у виразах та знаходження їх значень; обчислення площі фігур і т. п. Даний матеріал допоможе вчителеві узагальнити знання учнів, удосконалити й поглибити їх вміння, створити проблемну ситуацію на уроці та організувати пошукову діяльність четвертокласників. Учитель може використовувати таблиці згідно з календарним планом один або декілька разів на певних етапах уроку з огляду на його цілі.

Таблиця 1. Нумерація чисел в межах 1000. Таблиця 2. Нумерація трицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Множення з числами 1 і 0. Таблиця 3. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Усні обчислення. Таблиця 4. Письмове множення та ділення на одноцифрове число. Таблиця 5. Знаходження частини від числа та числа за його частиною. Таблиця 6. Усні обчислення. Складання та розв’язування задач. Таблиця 7. Нумерація чотирицифрових чисел. Таблиця 8. Лічба тисячами. Утворення числа 2000. Таблиця 9. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Таблиця 10. Усні обчислення. Таблиця 11. Нумерація п’ятицифрових чисел. Таблиця 12. Нумерація п’ятицифрових чисел. Порівняння чисел. Таблиця 13. Нумерація шестицифрових чисел. Мільйон. Перетворення іменованих чисел. Таблиця 14. Таблиця розрядів і класів. Нумерація шестицифрових чисел. Таблиця 15. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. Таблиця 16. Нумерація шестицифрових чисел. Таблиця 17. Множення і ділення на 10, 100, 1000. Таблиця 18. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Таблиця 19. Складання та розв’язування задач. Таблиця 20. Усні обчислення. Розв’язування задач. Таблиця 21. Збільшення (зменшення) числа у 100 разів. Таблиця 22. Одиниці вимірювання довжини. Таблиця 23. Одиниці вимірювання маси. Таблиця 24. Одиниці вимірювання часу. Таблиця 25. Додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Таблиця 26. Складені задачі, розв’язування яких спирається на правило знаходження невідомого доданка. Таблиця 27. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Таблиця 28. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини та маси. Таблиця 29. Периметр прямокутної ділянки. Круглі числа. Таблиця 30. Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Таблиця 31. Поняття про швидкість, час, відстань. Таблиця 32. Складені задачі на визначення відстані. Таблиця 33. Дія множення. Закони множення. Таблиця 34. Письмове множення на одноцифрове число. Назви геометричних тіл. Таблиця 35. Множення у випадку кількох нулів у множнику. Таблиця 36. Задачі на спільну роботу. Таблиця 37. Ознайомлення з поняттям “площа фігури”. Таблиця 38. Площа фігури. Одиниці вимірювання площі. Таблиця 39. Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Таблиця 40. Властивості частки. Задачі на рух і на обчислення площі. Таблиця 41. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Таблиця 42. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Таблиця 43. Ділення іменованих чисел. Таблиця 44. Задачі на рух. Таблиця 45. Задачі на зустрічний рух. Таблиця 46. Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на спільну роботу. Таблиця 47. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу. Таблиця 48. Дроби. Таблиця 49. Порівняння дробів. Таблиця 50. Запис дробу. Таблиця 51. Знаходження дробу від числа. Таблиця 52. Множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв’язування задач на пропорційне ділення. Таблиця 53. Знаходження добутку виду 3200 • 30. Таблиця 54. Правило ділення числа на добуток. Таблиця 55. Ділення на двоцифрове число з остачею. Задачі на пропорційне ділення. Таблиця 56. Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Таблиця 57. Ділення з остачею. Порівняння задач на пропорційне ділення. Таблиця 58. Задачі на рух. Таблиця 59. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Таблиця 60. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Таблиця 61. Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Таблиця 62. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Таблиця 63. Множення іменованих чисел на двоцифрове число. Таблиця 64. Розв’язування та порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Таблиця 65. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Таблиця 66. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1467 • 503. Таблиця 67. Ділення на двоцифрове число без остачі і з остачею. Поняття про середнє арифметичне. Таблиця 68. Задачі на знаходження середнього арифметичного (ознайомлення). Таблиця 69. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Таблиця 70. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Таблиця 71. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Таблиця 72. Розв’язування нерівностей. Розв’язування задачі трьома способами. Таблиця 73. Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження середнього арифметичного. Таблиця 74. Різні випадки ділення на двоцифрове число. Задачі з буквеними даними. Таблиця 75. Ділення іменованих чисел на двоцифрове число. Таблиця 76. Міри часу. Таблиця 77. Міри часу. Таблиця 78. Лінійні метричні міри. Одиниці площі. Одиниці маси. Таблиця 79. Дії додавання і віднімання. Таблиця 80. Дії множення і ділення.
НОВА ПОШТА - від 70 грн
УКРПОШТА - від 55 грн
КУР’ЄР (Нова пошта) - від 100 грн
mastercard
visa
cash
На "Математика в таблицях. 4 клас. Надія Бакан, Наталя Шост. Вид-во: Богдан." ще не залишали відгуки!

Станьте першими!